Γυναίκες Φύλο Κοινωνίες. Τι γνωρίζουμε σήμερα

Version grecque : Femmes, genre et sociétés. L’état des savoirs
Margaret Maruani (επιμέλεια), 2008, Γυναίκες Φύλο Κοινωνίες. Τι γνωρίζουμε σήμερα, Μεταιχμιο, Athens.

Back to Top